پنجشنبه, 27 مهر 1396

یادداشتی از امید راستین در دوران اعتصاب غذا

نامه الکترونیک چاپ PDF
مهدی خزعلی نفر اول در عکس
باید همیشه پیشگام باشد روحیه خیبری و شجاعتش مثال زدنیست،هر کجا ظلم و ستم باشد در خط مقدم است.سکوت و دم نزدن با روحیه اش سازگار نیست.بسیار کسانی که مدعی حسینی بودند لیکن در عمل در پی قیمه پلو حسین هستند! اما مهدی روحیه و عملش حسینیست.میتوانست با سکوت در برابر ظلم و ستم زندگی آسوده و راحت داشته باشد اما امروز او با دستی شکسته،در زندان انفرادی در چنگال کسانیست که در جلو چشم مردم و فرزندش او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند او که امروز با گذشت 5 روز هنوز در اعتصاب غداست برای اعتصاب غذایش هم استفتا کرده است.خدایا ما را حسینی کن.حسین جان خودت یاور و نگهدار تنهایی مهدی باش
امید راستین  1390/10/24

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223670241048692&set=a.137407293008321.35413.100002171542839&type=3

افزودن نظر


Joomlart