دوشنبه, 28 خرداد 1397

منشور جبهه آزادی

نامه الکترونیک چاپ PDF

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

پیش نویس

"منشور جبهه آزادی"

جبهه آزادی از شخصیت های حقوقی (احزاب، انجمن ها و گروهها) و حقیقی آزاد اندیش و آزادیخواهی که برای اعتلا و سرافرازی ایران عزیز همراه و همداستان شده اند دعوت می کند تا عزم خویش جزم کرده وبا اتخاذ موضع فعال به جای انفعال و مشی اعتدال و اعتماد به مردم غیور ایران در انتخابات آتی حماسه ای دیگر بیافرینند واراده ملت را بر سرنوشت خویش حاکم سازند.

جبهه آزادی بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی، که نفی استبداد و خودکامگی ، انحصارو تمامیت خواهی، مطلق گرایی و خود محوری، دروغ و فریب، تزویر و ریا، فقر و بیکاری، فساد و فحشا، دزدی و اختلاس، خشونت و جنایت، خرافه و حماقت، مداحی و رمالی، تقدس گرایی و مقدس نمایی، ظلم و بی عدالتی، رانت خواری و خاصه خواری،  قانون گریزی و قانون ستیزی، ذلت و وابستگی و در یک کلام نفی پلیدی و پلشتی بود، به فردایی نو می اندیشد.

جبهه آزادی به فردایی سراسر راستی و درستی، برادری و برابری، استقلال و آزادی، شایسته سالاری و نخبه گرایی، توسعه و مدیریت علمی، قانون مداری و حقوق شهروندی، جامعه مدنی و اسلام رحمانی، برنامه ریزی و برنامه محوری،  صداقت و عدالت، ایمان و معنویت، اخلاق و کرامت، مهر و محبت، عشق و مودت، رشادت و استقامت، ایستادگی و مقاومت، حق و حقیقت، آگاهی و بصیرت، حفظ تمامیت ارضی و امنیت، منافع ملی و مشارکت و در یک کلام به فردایی پاک و بهتر باور دارد.

جبهه آزادی بر این باور است که دوران تقابل اصلاح طلبی و اصولگرایی و چپ و راست تمام شده و امروز مسئله تقابل علم و جهل است، برای رسیدن به مدیریت علمی در برابر مدیریت خرافه و سوء استفاده از باورهای دینی درعرصه مدیریت، دست همه کسانی را که به آزادی اندیشه، بیان و نقد ایمان داشته و رأی مردم را میزان می دانند و به قانون اساسی و حقوق بشر التزام دارند – با هر دین و مذهب و اندیشه و مرام و قوم و نژاد و جنس ورنگ و زبان  – می فشارد. و در این راه دشوار فقط و فقط به تلاش و فعالیت مدنی می اندیشد. و همه جناح ها را به شیوه دموکراتیک و رقابت دوستانه و منصفانه در عرصه سیاست فرا می خواند و از فعالین مدنی برای این تلاش سترگ دعوت می نماید.

" جبهه آزادی "

  • پیش نویس منشور در آستانه دوم خرداد، به نظر بزرگان سازندگی و اصلاحات رسید و به توصیه آن بزرگواران در اختیار اصحاب سیاست و قلم قرار می گیرد تا با نقطه نظرات خود ما را در هر چه پر بار تر کردن نسخه نهایی یاری رسانند.
  • دوستان، کلمه به کلمه این منشور پیامی دارد، نظرات اصلاحی و تکمیلی شما را به گوش جان می شنویم

افزودن نظر


Joomlart