يكشنبه, 03 تیر 1397

حاجی جان؛ دو تا کارگر بگیر جای تو ورزش کنند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

رفته بودم ورزش و بدنسازی، یک روز در میان 1.5 ساعت ورزش می روم، هرکس با وسیله ای مشغول است، یکی دمبل و دیگری میل، یکی دوچرخه و دیگری تردمیل، یکی  پرس سینه و دیگری پشت بازو، یکی ورزش شکم و دیگری حرکت پارو،

در این میان حاج آقای چاق و چمبه ای با شکمی برآمده نشسته بود و فقط ورزش ما را تماشا می کرد! غلط نکنم نزدیک 100 درصد اضافه وزن داشت!

دوستش خطاب به او می گفت: " حاجی جان؛ می رفتی میدان انقلاب دو تا کارگر می گرفتی، به جای تو ورزش کنند!"

شوخی بجا و جالبی بود، دیدم حکایت بعضی مسئولین در بعضی کشورهاست ( البته غیر از ایران عزیز خودمان که شایسته سالاری حاکم است) !

طرف رئیس جمهور است و باید یکی استخدام کند تا به جایش ریاست کند!

وزیر هم باید وزیری بیابد تا جایش وزارت کند!

وکیل مجلس هم باید وکیلی بگیرد تا به جایش وکالت کند!

مدیر هم باید مدیری پیدا کند تا به جایش مدیریت کند!

سلطان هم باید کسی را بیاورد تا به جایش سلطنت کند!

می ترسم مردانشان هم به دنبال مردی بگردند تا ...

مهدی خزعلی

1391/2/18

افزودن نظر


Joomlart