پنجشنبه, 31 خرداد 1397

مرده ما هم از پس چهار زنده بر می آید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

جدی نگیرید و آزرده نشوید، اما طنزی است که پر بیراه هم نیست! راستش مرده ما هم وحشت بر اندام آنها می اندازد ، دیشب قسمتی از ویدئوی ضبط شده من - که در یو تیوپ کامل آن موجود است - در تبیین طرح " تک رای به مطهری" در برنامه افق صدای آمریکا پخش شد، و در برابر یک نوار ضبط شده(غیر زنده)، چهار مخالف زنده حضور داشتند!

اگر بنا بود طرح به بحث گذاشته شود، شایسته بود که دو موافق و دو مخالف دعوت می شدند! می توانستید از آقای مسعود بهنود و یا ابراهیم نبوی هم دعوت می کردید تا در برابر مخالفان بحث فرمایند!

ظاهراً آقایان تشخیص داده اند که مرده ما با چهار زنده برابری می کند!

بگذریم، در فیس بوک برای مجری پیام گذاشتم که : " چند نفر به یک نفر؟! "

در خاتمه از همه دوستانی که در این بحث شرکت کردند سپاسگزارم،  این تکثر آراء در جنبش نشان رشد و بالندگی است - اگر تکثر را بپذیریم - و اگر به تخطئه و تخریب شخصیت یکدیگر روی آوریم، نشان خامی است و باید صبر کرد تا نهضت و فعالین آن پخته شوند!

دوستان؛ نگران هجمه ها نباشید، ما با ایمان به راهمان و پیروزی قریب الوقوع به پیش می رویم و ترسی از نقد نداریم! این نقادی هاست که جنبش را از خطر استبداد رای نجات می دهد.

حتی از توهین و تهدید نیز ترسی نداریم و با توهین کنندگان هم با منطق و ادب پاسخ خواهیم داد. و در نهایت خطابشان را سلام گفته و بر کلامشان کراماً عبور خواهیم کرد. والسلام

مهدی خزعلی

1391/2/15

افزودن نظر


Joomlart