پنجشنبه, 27 مهر 1396

بیانیه شورای هماهنگی جنبش سبز ایران

نامه الکترونیک چاپ PDF

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان گرامی و دوستان آزادیخواه

جنبش مدنی ملت ایران با سابقۀ بیش از یکصد سال دوران ظهور و بالندگی خود، فراز و فرود های زیادی را شاهد بوده است و علیرغم اینکه همواره از سوی نیروهای استبداد داخلی و استعمارگران کهنه و نوی خارجی مورد مخالفت، تهدید، سرکوب و تحدید بوده است با فداکاری، جانبازی و صرف هزینه های فراوان انسانی تا به امروز به بالندگی خویش ادامه داده و اکنون با نفَسهای گرم و بیدار و روح آزادیخواه و فریادهای حق طلبانه و ظلم ستیزانه شما در رگهای این ملت سرفراز جاری است.

دوستان عزیز؛  ما در مقطعی از تاریخ کشورمان قرار داریم که می توان آن را قطعا یکی از نقاط عطف منحنی تحولات اجتماعی کشورمان دانست، نقطه ای که در آن، جهت و سمت و سوی سرنوشت یک ملت می تواند تغییر کند. برهه ای که در آن با هماهنگی ناخواسته بین بخش تندرویی از جناح حاکم و عده ای از خارج نشینان تندرو و در هماهنگی خاصی با بخشی از دول خارجی که منافعشان با حاکمیت دموکراسی در ایران در تضاد است، سعی در نومید کردن مردم از ادامه جنبش مدنی، دموکراتیک و آزادیخواه دارند و با تمام قوا سعی می کنند فعالیت های مدنی برای احیا و برقراری آزادی های مدنی را به بن بست بکشانند.

شورای هماهنگی جنبش سبز " داخل کشور" با علم به تمام جوانب موضوع و با یقین به این که دموکراسی با چماق و تفنگ، به سرزمین مان نخواهد آمد و تنها با حرکت قانونی و فعالیت مدنی و صندوق های رأی خود را نشان خواهد داد، پیشنهاد " حضور اعتراض گونه و تک رأی " را گامی در راستای تقویت جنبش دموکراسی خواهی ایران و شکستن بن بست و انفعال نیروهای دموکراسی خواه و اصلاح طلب داخل دانسته و از همه شهروندان تهرانی دعوت می کند که دعوت " تک رأی به مطهری" را اجابت کنند.

شورای هماهنگی جنبش سبز ایران

14 اردیبهشت 1391

***  https://www.facebook.com/SHORAeJONBESHeSABZeIRAN

افزودن نظر


Joomlart