پنجشنبه, 31 خرداد 1397

برادر عزیز محمدعلی ولایتی روزه ات را افطار کن!

نامه الکترونیک چاپ PDF

یادش بخیر؛ روز نخست که وارد بند 350 شدم، وکیل بند مرا به اتاق 8 راهنمایی کرد، در بدو ورود ولایتی مرا در آغوش گرفت، تنها یک تخت در طبقه سوم خالی بود و من نای رفتن بالا نداشتم، او تختش را به من داد و خود به طبقه سوم رفت، امروز 49 روز از اعتصاب غذایش می گذرد و 18 کیلو گرم وزن کم کرده است و خواسته اش ملاقات با دادستان است!

آقای دادستان؛ من اگر جای شما بودم، به توقیر مبارک حضرت حجت(عج) عمل می کردم که فرمود: " خودت را برای مردم ارزان نما و در دهلیز خانه بنشین و حاجت مردم روا کن! " " ارخص نفسک، اجلس فی دهلیز دارک واقض حوائج الناس" شایسته است که امروز او را ملاقات و به نگرانی فرزندانش خاتمه دهید.

آقای ولایتی؛ روزه ات را افطار کن، من قول می دهم که نزد همه مسئولین رفته و خواسته به حقت را پیگیری نمایم.

مهدی خزعلی

1391/2/13

افزودن نظر


Joomlart