چهارشنبه, 30 خرداد 1397

نمایشگاه تولیدات سوریه در سال تولید ملی!

نامه الکترونیک چاپ PDF

پیامک مکرری برای دعوت به نمایشگاه تولیدات سوریه برای مردم ارسال شد، نمی دانم این در راستای سال تولید ملی است؟

این آقایان ملیت خودشان را هم قاطی کرده اند،  یا احساس همزاد پنداری با دولت سوریه دارند!

یکی نیست به این آقایان بگوید، ریش مبارک به اسد گره نزنید، او رفتنی است و ملت سوریه دشمن شماره یک شما خواهد شد و این از حافظه تارخی آنها پاک نمی شود...

لااقل سیاست ورزی کرده و دست به عصا راه روید!

ایکاش به ملت سوریه هم غرفه ای می دادند تا با ده هزار عکس شهید و دهها هزار جانباز تولیدی دولت بشار اسد، آنرا تزیین کند.

متن پیامک: " دعوت جهت بازدید نمایشگاه تولیدات سوریه سالن 8 و 9 نمایشگاه تهران، 9 تا 13 اردیبهشت "

افزودن نظر


Joomlart