چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ما را با مهدی موعود چکار؟ بچسبید به مهدی زمان ...

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستی از نیروهای مسلح را در استخر ملاقات کردم، می گفت: " دیشب روضه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، منبری در مدح و ثنا اوج گرفت و گفت: " ما را با مهدی موعود چکار؟ بچسبید به مهدی زمان ..."!

دوست ما می گفت:" تحمل نکردم و دل را به دریا زده و بعد از مجلس، نزدش رفتم و اعتراض کردم" شیخ گفت: " حالا ما یک حرفی زدیم، کشش ندهید!"

آقایان وعاظ و منبری ها؛ از فاطمه زهرا سلام الله علیها خجالت بکشید و برای دو روزه دنیا هر چه به دهانتان می آید نگویید!  تملق هم حدی دارد! حد نگهدارید!

افزودن نظر


Joomlart