پنجشنبه, 27 مهر 1396

پیمان عارف: با "تک رأی به مطهری" موافقم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

با پیمان عارف صحبت می کردم، مسافر کرمان بود، نظرش را راجع به " تک رای به مطهری" پرسیدم.

می گفت:

" من با تک رأی به مطهری موافقم، او در مقایسه با فراکسیون اقلیت مجلس بسیار قویتر عمل کرد و به تنهایی بیش از همه فراکسیون اقلیت، انتقاد کرد.

موضع تحریم استحکام ندارد، وقتی خاتمی و هاشمی و سید حسن و ... می روند و رای می دهند، دیگر نمی توان در موضع تحریم سنگر گرفت و در این فضای جدید " تک رأی به مطهری" - تنها متنقد مجلس هشتم- بهترین گزینه است.

البته ما باید در نشستی خواسته های مردم را از او بخواهیم که مطالبه نماید.

1391/2/7

افزودن نظر


Joomlart