پنجشنبه, 31 خرداد 1397

فردا به "درّه جنّی" می رویم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

برنامه کوهپیمایی این هفته مسیر خلوت و وهم انگیز گلابدرّه است، وقتی برنامه کوتاه کوههای تهران داریم، سعی می کنیم پنجشنبه برویم، چون جمعه باید ترافیک سنگین کوهستان را تحمل کنیم، اگر برنامه به جمعه افتاد، گلابدرّه خلوت تر است،

در مسیر از باغ پشت و تختی وزیری و باغ افشار می گذریم،

"درّه جنّی" هم زیر پای ماست، افسانه های زیادی برای دره جنّی می گویند، دوستی می گفت: " من خودم صدای صحبت کردن اجنّه را در دره شنیدم! " و می گویند که اجنّه در این دره به استراق سمع می نشینند!  راستش قدیم ها همه را خرافه و افسانه می دانستیم، تا دولت نهم و دهم که گویا جن گیری و رمالی بورس بازار سیاست شد! و همگان رد پای اجنّه را در فضای سیاسی دیدند و صدای آنها را شنیدند، می ماند "استراق سمع"، که ما بیمی از استراق سمع نداریم، ما یقین داریم که صدای ما را در محل کار و اتومبیل و حتی خانه و اتاق خواب شنود می کنند، بگذار در "درّه جنّی" اجنّه چنین کنند، آنها برای ما خطری ندارند!

"کو دره" و " بیددره" و " کافردره" و " درّه وزباد" نیز از جلوه های زیبای طبیعت گلابدرّه می باشد.

دوستانی که می خواهند همراه شوند زودتر خبر دهند تا ثبت نام کنیم، ظرفیت 14 نفر است.

کفش کوه و صبحانه مختصر فراموش نشود

حرکت: ساعت  6.30 صبح

بازگشت: ساعت 12 ظهر

مهدی خزعلی

1391/2/7

*** سر ساعت همه حاضر بودند، کمی تعدادمان بیشتر شد، 19 نفرشدیم، به عدد حروف " بسم الله الرحمن الرحیم" و " ایاک نعبد و ایاک نستعین" و صد البته به عدد ملک نگهبان جهنم!، هفته پیشهم همین تعداد بودیم. آن را به فال نیک می گیرم.

بعد از تختی وزیری کمی بالاتر در کنار رود پر آب گلابدره بساط صبحانه پهن شد و هر کس هر چه همراه داشت در طبق اخلاص نهاد،یاد مراسم جشن پتوی جبهه افتادم، پتویی وسط پهن می کردیم و هرکس تنقلاتی داشت وسط می گذاشت و همه با هم می خوردیم و جشنی با شکوه می شد!

همه چیز بود، یکی نان و پنیر و گردو آورده بود، یکی خیار و گوجه همراه آن کرده بود، یکی تخم مرغ آب پز، یکی خامه عسلی، یکی خامه و کره و مربا، یکی عدسی آورده بود، یکی غذایش را وسط گذاشته بود خودش رودربایستی داشت و نمی خورد!

بعد از صبحانه قدری پرسش و پاسخ بود و غریبه ای هم به جمع ما افزوده شد، که البته آشنا از آب درآمد. بیشتر از طرح " تک رای به مطهری" سئوال می شد و ابتدا به ساکن یکی از همبندی های 350 که همراه ما شده بود، در مخالفت با طرح صحبت کرد، بحث آزاد جالبی بود.

البته کوه ما ورزشی است و فارغ از گرایشات سیاسی می باشد، اما طبیعی است که هر کجا بروم از حبس و تبعید و اعتصاب و انتخابات سئوال می شود و گریزی نیست، من حتی بقالی هم می روم باید به این پرسشها پاسخ گویم، روزی نیست که عزیزی مرا در برابر پرسشهای چالشی قرار ندهد، سربازان گمنام عذر مرا بپذیرند!

دوستان عزیز هم عکس های کوه را بفرستند تا به یادگار در سایت قرار دهیم.

افزودن نظر


Joomlart