دوشنبه, 28 خرداد 1397

به رجال سیاسی دل نبندید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

جوانان عزیز؛

به رجال سیاسی دل مبندید، اینها کوله بارشان سنگین است، بعضی در دوران مسئولیت پرخوری کرده و اضافه وزن دارند، با این کوله سنگین و اضافه وزن، نمی توانند پا به پای شما تا قله بیایند!

بیایید همپا و هم پیمان، هم راه و هم داستان، هم آواز و همنوا، قله ها را فتح کنیم.

ای همنورد؛ گاه سستی و کاهلی گذشته، شب به آخر رسیده، سپیده دمیده،

همراه شو عزیز!

کین درد مشترک

هرگز جدا جدا

درمان نمی شود!

مهدی خزعلی

1391/2/4

افزودن نظر


Joomlart