دوشنبه, 27 آذر 1396

19 ابلاغیه به عدد نگهبانان جهنم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیروز 6 ابلاغیه دیگر دریافت کردم، جمع ابلاغ های فروردین به 19 عدد رسید - به عدد نگهبانان جهنم - این تولید انبوه ابلاغیه را در سال "تولید ملی" به قوه قضاییه تبریک می گویم، امید است همه قوا سال " تولید ملی " را جدی بگیرند!!!

افزودن نظر


Joomlart