يكشنبه, 03 تیر 1397

تک رأی به علی مطهری !

نامه الکترونیک چاپ PDF

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در راه است، مرحله نخست را با نظرسنجی تابع نظر جمع شدم، هر چند در مقاله ای تاکتیک و استراتژی فعال را پیشنهاد کرده بودم، من با انفعال مخالفم، با رادیکالیزم مشکل دارم، من فقط به تلاش و مبارزه مدنی و در چارچوب قانون می اندیشم، اجازه نخواهم داد ما را به قانون شکنی متهم کنند و برعکس  در هر مرحله هزار خطای قانونی از رقیب خواهم گرفت! ممکن است چند صباحی به دعوای ما گوش ندهند، اما آنقدر می گوییم و می گوییم تا همه بشنوند، ما خطایی مرتکب نخواهیم شد و از هر روزنه ای برای بیان سخن حق بهره می جوییم، یکبار با رفتن به سینما و دیدن " جدایی نادر از سیمین" یک بار با ندیدن " اخراجی ها" یک بار با انتخاب گزینه سوم در "برنامه90" در همه این ها می خواهیم از کمترین ظرفیت های باقی مانده برای اعلام موجودیت و اعتراض مسالمت آمیز مدنی بهره گیریم!

این بار بجای انفعال و تحریم، همه به پای صندوق های رای می رویم و با تک رای به "دکتر علی مطهری"، تنها صدای اعتراض مجلس هشتم را تایید می کنیم، این یک تلاش مدنی و یک اعتراض مسالمت آمیز است، ما همه نقد های خویش را به همه خطاهای جناح حاکم، در یک برگ تک رای به صندوق می اندازیم. ما با این تک رای به حبس و رد صلاحیت رقیب اعتراض می کنیم، به تعطیلی 63 درصد اصول قانون اساسی اعتراض می کنیم، اگر نمی توانیم طبق اصل 27 قانون اساسی تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشیم، با انداختن یک تک رای به صندوق های تهران، راهپیمایی اعتراض آمیز خاموشی را سامان می دهیم!

دوستان و عزیزان؛ با هر اندیشه ای که دارید، از تفرقه بپرهیزید و با این تک رأی، پیام اعتراض خود را به گوش همگان برسانید، تقاضا دارم فرصت سوزی نکنید، ما از این پس از همه فرصت هایمان برای نیل به آرمان بلندمان بهره خواهیم گرفت، بیایید گام نخست امسال را محکم و استوار برداریم. تمام تلاش خویش را بکنیم که " علی مطهری" رأی اول مجلس نهم باشد و پیام اعتراض ما به همه نا برابری ها، بی عدالتی ها، بی کفایتی ها، فرصت سوزی ها و ...

ما را با یک " تک رأی " یاری کنید.

مهدی خزعلی

1391/1/23

افزودن نظر


Joomlart