يكشنبه, 03 تیر 1397

محرومیت ها ادامه دارد !

نامه الکترونیک چاپ PDF

برای چندمین سال پیاپی موسسه حیان و موسسه اباصالح را از شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران محروم می کنند، ثلث فروش سال ناشران دانشگاهی در این نمایشگاه است و اینها با این تحریم و حصر اقتصادی می خواهند رقیب را خرد و از میدان بدر کنند!

به پدر عرض کردم: " فرض کنید که من یهودی و یهودی زادی و مخالف این جناح حاکم، آیا حق ندارم کتاب پزشکی منتشر و بفروشم؟ حق داشتن کسب و کار ندارم؟ این چه شیوه ای است که مخالف خود را از حق نفس کشیدن هم محروم می کنید، آخر بی انصاف ها این دو شرکت سهامداران دیگری هم دارد، کتاب ها متعلق به پزشکان و مترجمان زیادی است، آنها چه گناهی مرتکب شده اند؟! "

دوستان؛ می خواهند با فشار اقتصادی ما را تسلیم کنند، من تا آخر ایستاده ام و ایمان دارم که مردم نخواهند گذاشت اینها به مقاصد شومشان برسند.

ما کتاب هایمان را با همان تخفیف نمایشگاه در دفتر و فروشگاه موسسه عرضه می کنیم و از همه مراکز و کتابخانه ها دعوت می کنیم که به محل موسسه بیایند.

دفتر مرکزی: خیابان دکتر قریب، نبش فرصت شیرازی، پ 3 موسسه حیان

فروشگاه: خیابان کارگر شمالی، بالاتر از نصرت، کوی عبدی نژاد، پ 16 موسسه حیان

افزودن نظر


Joomlart