پنجشنبه, 27 مهر 1396

گشت ارشاد !

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیشب رفته بودم گشت ارشاد! دعوت داشتم و مهمان ویژه بودم!

ساعت 10.05 دقیقه به سینما رسیدم، سالن پر بود و حتی صندلی های سالن انتظار سینما را جمع کرده و به داخل سالن 400 نفری سینما برده بودند، در همین سینما همزمان "قلاده های طلا" در سالن 200 نفری اکران می شود و نصف سالن خالی است!

نمی خواهم نتیجه گیری کنم، اما ظاهراً طرفداران "گشت ارشاد" بیش از چهار برابر بانیان "قلاده های طلا" است! اگر کمی چشم و گوش خویش باز کنیم، همین سینما پیام دارد برای ما!

بیایید حرف مردم را که در قالب تماشای فیلم بیان می کنند، بشنویم!

این که مدت اکران و تعداد سینمای رقیب را کاهش دهیم و با توزیع بلیط رایگان در ارگان ها بخواهیم فروش فیلم مطلوب خود را مصنوعی بالا بریم! و با رانت تبلیغاتی و دولتی از فیلم مورد نظر خودمان حمایت کنیم، کار را خرابتر می کند، جوشش باید از خود خم باشد، نمی توان خم می را بر سر آتش گذاشت تا بجوش آید!

مردم خود مست می ناب می شوند و با هزار بادۀ قلاده به گردن کار به جایی نمی رسد، وقتی شراب، شراب نباشد، نمی توان دست و پای مردم را بست و قلاده به گردنشان آویخت و با اعمال شاقه مستشان کرد، مردم خود از می ناب مست می شوند و به طرب برمی خیزند!

درس معلم ار بود زمزمه محبتی     جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

مهدی خزعلی

1391/1/20

افزودن نظر


Joomlart