پنجشنبه, 31 خرداد 1397

قلاده های طلا !

نامه الکترونیک چاپ PDF

من با چشم خویش "قلاده های طلا" را بر گردن سگان پاچه خار ابن زیاد دیده ام !

آنها که به طمع گندم ری حسین را سر بریدند و زینب را به اسارت بردند !

آری این است معجزه طلا ! بخدا سوگند، فرزند هند جگرخوار و فرزند مرجانه بدکار، همه را با قلاده طلا به فرمان خویش درآوردند!  مراقب باشید، با قلاده طلا به گردن، شما را به جان پسر پیامبر نیاندازند!

مهدی خزعلی

1391/1/10

افزودن نظر


Joomlart