يكشنبه, 03 تیر 1397

سال عشاق مبارک باد

نامه الکترونیک چاپ PDF

سالی که دو میلاز زینب (س) دارد، سال عشاق است!

امروز میلاد قافله سالار عشق "زینب(س)" است، ما که از قافله حسین(ع) جامانده ایم، باید که به زینب(س) اقتدا کنیم وگرنه فردا چه جوابی برای مادرش  زهرا(س) داریم!

مهدی خزعلی

1390/1/9

افزودن نظر


Joomlart