سه شنبه, 26 تیر 1397

" موسی الرضا" امام چندم است؟

نامه الکترونیک چاپ PDF

این هم نام خیابانی در منطقه پونک، خیابان بالاتر از این، خیابان " امام رضا (ع) " است!

به شهر داری هم تذکر داده ام، افاقه نکرد!

البته " عثنی عشری" را تذکر دادم و تابلو را عوض کردند!

اما ظاهراً اشکال نام این خیابان را پس از تذکر هم نفهمیده اند!

عزیز دل برادر؛ شهردار گرامی؛ امام موسی الکاظم ( علیه السلام) امام هفتم، نامش موسی و لقبش کاظم بود، امام هشتم نامش علی و لقبش رضا است، و او را " علی ابن موسی الرضا" می خوانیم، یعنی علی فرزند موسی ملقب به رضا!

این ترکیب من درآوردی که نام امام هفتم و لقب امام هشتم را دارد " هشت الهفت" است.

آقای شهردار؛ نام خیابان را به " موسی الکاظم(ع)" اصلاح فرمایید!

مهدی خزعلی

1390/10/16

افزودن نظر


Joomlart