يكشنبه, 03 تیر 1397

فقط ایرانی ها سر جای پای عرب ها می گذارند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

در نمازخانه فرودگاه دبی بودم،  برای اینکه همه در صف واحد به نماز بایستند و صفوف مرتب باشد و پس و پیش نشوند، نوارهایی تیره رنگ محل ایستادن را متمایز کرده است، همه روی نوار تیره می ایستند و صفوف منظمی دارند، تنها ایرانی ها هستند که به اشتباه سر بر جای پا گذارده و صفوف را رعایت نمی کنند!

تقصیری ندارند، باید به ستاد اقامه نماز و آقای قرائتی ایراد گرفت که در مساجد به غلط نوار سبزی پهن کرده و مردم بر روی آن سجده می کنند، در واقع به جای این که صفوف نمازگزاران را منظم کنند، مهرها را به صف می کنند و با توجه به اختلاف قد نمازگزاران صفوفی درهم و برهم و آشفته پدید می آید!

باید همه این نوارها را از مساجد جمع کرد، هدف در یک صف بودن نمازگزار است نه سجده گاه!

این هم هدیه ای برای آقای قرائتی!

مهدی خزعلی

1390/10/16

افزودن نظر


Joomlart