پنجشنبه, 31 خرداد 1397

حواستان به شتر ها باشد!

نامه الکترونیک چاپ PDF

حواستان به شتر ها باشد، فریب سایه ها را نخورید، گاهی و شاید بیش از گاهی! سایه ها را به رخ مان می کشند و صاحب سایه در محاق است!

یکی می گفت: " همیشه به سایه ها مشغولیم و از شترها غافل!"  سایه ها بیشتر به چشم می آیند و بزرگتر به نظر می رسند، اما در پس این سایه های تیره شترهایی خرامان خرامان در حرکتند!

این عکسی هنری است، در نگاه اول فقط سایه ها را می بینید و از شترها غافلید، باید چشم ها را باز کنید و صاحب سایه های تیره و تار را بشناسید!

باید شتر را یافت و مهار کرد، سایه ها خود مهار می شوند!

مهدی خزعلی

1390/10/16

افزودن نظر


Joomlart