چهارشنبه, 30 خرداد 1397

جایگاه اختصاصی روحانیون !

نامه الکترونیک چاپ PDF

ما که نفهمیدیم منظورشان چیست! این مقام و جایگاه ویژه روحانیت است؟ بناست روحانیون بروند در پمپ بنزین مستقر شوند؟ بنزین ویژه روحانیت است! مثلاً عدد اکتان آن بالاتر است؟ سوپر تر است؟ برای سوپر من است؟ اصلاً برای روحانیون است یا برای خودروی آنان؟ می خواهند قاطی پاطی نشود؟ شیر تو شیر نشود؟ از روحانیت آنها به جسمانیت ما سرایت نکند و بالعکس؟

ولی از شوخی گذشته، یک دست لباس روحانیت در صندوق عقب بگذارید، تا بدون صف بنزین بزنید!اگر لباس پیدا نکردید، مثل مارمولک دم وضوخانه مسجد کمین کرده و لباسی برای خود دست و پا کنید!

حاج آقا تقبل الله

مهدی خزعلی

1390/10/14

افزودن نظر


Joomlart