چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آن وقت سه نقطه مان " هویدا" می شود!

نامه الکترونیک چاپ PDF

می گویند هویدا که13سال ریاست قوه مجریه کشور را در دست داشت و پس از شاه، شخص اول مملکت حساب می شد، با آن پیپ و گل سینه اش، پای ثابت کاریکاتور و طنز توفیق بود، یک روز به نشریه طنز پرداز توفیق عتاب کرد که اگر به شوخی و تمسخر او ادامه دهد خشتکش را پایین می کشد!

فردایش توفیق کاریکاتور هویدا را کشید و جمله هویدا را تیتر کرد و زیر آن نوشت : " آن وقت سه نقطه مان " هویدا" می شود! "

خدا وکیلی کلاه خودتان را قاضی کنید، آن زمان که دیکتاتوری و استبداد بود، خفقان و اختناق بود، سیاهی و تباهی بود، ظلم و ستم و سانسور و ...بیداد می کرد، این چنین با هویدا شوخی می کردند، آیا حالا که انقلاب کرده ایم و فریاد "آزادی" سر داده ایم، می توانیم با مسئولان خود قدری راحت شوخی کنیم؟! یا آن که از سه نقطه مان را بر دار می کنند !

بماند ...

مهدی خزعلی

1390/10/13

افزودن نظر


Joomlart