چهارشنبه, 30 خرداد 1397

میلاد موسی ابن جعفر(ع) برزندانیان مبارک!

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز میلاد امام همام موسی ابن جعفر (علیه السلام) است، یادش آرامش بخش سلول انفرادی بود، این میلاد را به همه اسیران دربند، خصوصاً زندانیان سیاسی و بالاخص امام جماعت مسجد بند 350(بیت العباس)، حاج آقای قدیانی تبریک می گویم. امیدوارم به زودی زود همه دوستان را آزاد و در کنار خانواده ببینم.

مهدی خزعلی

1390/10/11

* این عکس را در بیمارستان از او گرفتم

افزودن نظر


Joomlart