پنجشنبه, 27 مهر 1396

من کاندیدا نشده ام و 12 اسفند برای اولین بار رای نخواهم داد و از خانه خارج نخواهم شد

نامه الکترونیک چاپ PDF

سلام بر شهیدان، سلام بر مجاهدان، سلام بر اسیران و سلام بر مصلحان

اینجانب به رغم اختلاف نظر در تاکتیک، با عنایت به نظر مردم و با احترام به عزیزان دربند و رد صلاحیت شدگان، برای کاندیداتوری مجلس نهم ثبت نام نکردم، و با توجه به شرایط حاضر، 12 اسفند ماه برای اولین بار رای نخواهم داد و از خانه خارج  نخواهم شد.

دروغ پردازی های  رسانه های جناح حاکم را در راستای داغ کردن تنور انتخابات می دانم و برای آنها  شکواییه ای تنظیم خواهم کرد - اگر محکمه ای برای رسیدگی بیابم!

من چهار سال پیش گفتم در همه انتخابات اعم از مجلس و شورای شهر و ریاست جمهوری و نظام پزشکی، کاندیدا می شوم و کلکسیونی از برگه های رد صلاحیت جمع خواهم کرد، این بار هم می خواستم برای اخذ گواهی " عدم صلاحیت" ثبت نام کنم! اما این انتخابات به گونه ای بود که حتی برای گرفتن گواهی " عدم صلاحیت" نیز باید از آبروی خویش می گذشتم! آنقدر این ثبت نام موجب بی آبرویی بود که دوست و دشمن مرا از آن بازداشتند!

اما من گواهی " عدم صلاحیت" خود را از رسانه های جناح حاکم گرفتم، همان را ذخیره آخرت خویش کرده و جواز عبور از صراط می دانم!

باز هم تکرار می کنم، من در این انتخابات ثبت نام نکردم و رای نخواهم داد!

انتخابات وقتی  معنا پیدا می کند که رقیبی در میان باشد، رقابت بین گروهی را ببرید در کنگره حزبتان! مگر می خواهید دبیر کل حزب انتخاب کنید؟

کلاه خودتان را قاضی کنید، انتخاباتی که خزعلی هم که فقط برای برگه "رد صلاحیت" ثبت نام می کرد، حاضر نشد بیاید، انتخابات نیست!

تا دیرتر نشده است، از این مسیر باطل برگردید، بگذارید مردم خود سرنوشت خویش را تعیین کنند، روزی به خود می آیید و قدر ما را می دانید که کار از کار گذشته و جریان انحرافی بلایی سر شما و کشور آورده که از دست ما هم کاری برایتان ساخته نیست!

اسفند ماه زمان مانور جریان انحرافی است، او چوب حراج به آبروی نداشته شما خواهد زد، آن روز است که سه نقطه تان هویدا خواهد شد...

خود دانید!

مهدی خزعلی

1390/10/10

افزودن نظر


Joomlart