پنجشنبه, 27 مهر 1396

همه بی صلاحیت ها کاندیدا شوند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

آقای جنتی در نماز جمعه فرمودند که آنها که صلاحیت ندارند، کاندید! نشوند!

من معتقدم که همه کسانی که از نظر آقای جنتی صلاحیت ندارند، باید کاندیدا شوند،

همه کسانی که به فرموده قیام و به فرموده قعود نمی کنند!

همه کسانی که بره نیستند!

همه کسانی که بنده نیستند!

همه کسانی که چون بز اخفش سر نمی جنبانند!

همه کسانی که حرفی برای گفتن دارند!

همه کسانی که دستشان آلوده نیست!

همه کسانی که نشیمنشان طاهر است!

همه کسانی که عزت خود را به قدرت نفروخته اند!

همه کسانی که جامه ذلت نپوشیده اند!

همه کسانی که هنوز نشانی از مردانگی دارند!

همه کسانی که دغدغه ایران در سر دارند!

نگران نباشید، هر برگه "رد صلاحیت" سندی است بر حقانیت ما!

اشتباه نکنید، می خواهند آمار رد صلاحیت را پایین نشان دهند!

صحنه را برای دد و دیو، اهریمن و شیطان، متملق و چاپلوس، نامردان و خواجگان، مزدوران و مزوران، ریاکاران

و فریبکاران، نیرنگبازان و دغلبازان، و در یک کلام برای سپاه دونان، خالی نکنید!

مرحله نخست ثبت نام است، مرحله دوم " رد صلاحیت "  و مرحله سوم " ... " !

برای هر گام فلسفه ای داریم و حجتی بر حقانیت خویش. باید دوستان در بند ما نیز از طریق وکلاء ثبت نام کنند.

در مرحله نخست ثابت می کنیم که شما اهل تحریمید نه ما ! و این شمایید که انتخابات را با انتصابات اشتباه گرفته اید!

در مرحله دوم فریاد می  زنیم که شما ما را حذف کردید و انتخابات با حذف رقیب بی معناست !

مرحله سوم، مرحله وفا و ادای احترام به دوستان رد صلاحیت شده است و " ... " و حجتی تمام !

فرض مرحله چهارم محال است، اما برای آن هم برنامه ای داریم!

مهدی خزعلی

1390/10/4

 

افزودن نظر


Joomlart