پنجشنبه, 31 خرداد 1397

کریسمس مبارک باد !

نامه الکترونیک چاپ PDF

میلاد حضرت عیسی ابن مریم، مسیح مهربان (علی نبینا و آله و علیه السلام) بر هموطنان مسیحی مبارک باد، برایتان سالی پر برکت و سرسبز آرزو دارم.

مهدی خزعلی

1390/10/4

افزودن نظر


Joomlart