چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دریغ است ایران که ویران شود!

نامه الکترونیک چاپ PDF

یادش بخیر؛ چهارسال پیش، تراکت تبلیغاتی مجلس هشتم، با تابلوی جبهه آزادی و با شعار " دریغ است ایران که ویران شود" شروع کردیم.

پشت تراکت هم به عنوان معرفی خودم، با صدای بلند فریاد کردم که " من بی صلاحیتم"!

مهدی خزعلی

1390/10/3

 

 

افزودن نظر


Joomlart