پنجشنبه, 31 خرداد 1397

دادستان: "انتظار مرگ آیت الله جنتی توهم است"!

نامه الکترونیک چاپ PDF

این یکی دیگر طنز نیست، این قسمتی از کیفرخواست من است، می دانید دادستان برای متهم کیفرخواست تنظیم می کند و به دادگاه ارائه می نماید، این متنی است که نماینده دادستان از طرف او به دادگاه ارائه و در صحن دادگاه قرائت نمود !  شیرین است، با هم بخوانیم:

.............. چند سطر از کیفرخواست 5 صفحه ای دادستان علیه من:

...« نامبرده نه تنها در جریان تحقیق و بازجویی همکاری نکرده، بلکه با عدم تمکین در پاسخگویی به سؤالات و اعتصاب غذا و اهانت به دستگاه قضایی و اطلاعاتی سعی در اخلال در مراحل تحقیق و بازجویی داشته است.

لجاجت در مبانی فکری غلط از خصایص نامبرده است، که بارها بیان کرده خط جنبش به اصطلاح سبز را جدی تر دنبال خواهد کرد و در توهم ساختگی خود منتظر مرگ آیت الله جنتی و توزیع شیرینی و نیز رای عدم کفایت مجلس به آقای احمدی نژاد و محاکمه ایشان می باشد.»...

* می بینید که در این سطور دادستان محترم، انتظار مرگ جنتی را توهم خودساخته می داند!!! جل الخالق، به حق چیزهای ندیده و نشنیده!!!

مهدی خزعلی

1390/10/3

 

 

افزودن نظر


Joomlart