پنجشنبه, 31 خرداد 1397

سایت از دیشب بالا نمی آمد!

نامه الکترونیک چاپ PDF

از ساعت 23 دیشب تا کمی بعد از ظهر امروز سایت بالا نمی آمد، علت را نمی دانم، اما در پاسخ دوستانی که نگران بودند، فقط با عرض سلامی بگویم، به کوری چشم حضرات سر و مر و گنده، خار چشم و استخوان گلویشان هستم!

در حقانیت مسیرم لحظه ای تردید نکرده ام و تزلزل ندارم، اگر راهی را باطل و کج بروم، در اولین فرصت بازمی گردم و با صدای بلند به همگان اعلام می کنم که این کژراهه است!

راهی که در پیش داریم، صعب العبور و دشوار است، اما نزدیکترین و تنها مسیر رسیدن به دشت سبز آزادی است.

مهدی خزعلی

1390/10/2

افزودن نظر


Joomlart