دوشنبه, 25 تیر 1397

پرونده هفتم !

نامه الکترونیک چاپ PDF

فردا صبح برای تفهیم اتهام در پرونده هفتم به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه می روم، اتهامات عبارتند از: " اهانت به رهبری"، " اهانت به رئیس قوه مجریه" و " تبلیغ علیه نظام" است!

ظاهراً این پرونده هم مربوط به کامنت ها می شود، با اجازه شما افرادی را گذاشته ام که کامنت ها را ویرایش نمایند، از دوستان هم تقاضا دارم که این فضای گفتمان را به نقد و تحلیل و نظر اختصاص دهند و مراقب باشند که به هتک و هجو و توهین آلوده نشود.

امیدوارم بتوانیم به این حصر ها و فیلتر ها خاتمه دهیم و فعالیت مان را بیشتر و بیشتر کنیم.

لازمه اش این است که تلاش مدنی مان را از اهانت و ناسزا و توهین پاک سازیم.

التماس دعا

مهدی خزعلی

1390/9/26

افزودن نظر


Joomlart