يكشنبه, 03 تیر 1397

دروغ های ناشیانه فتنه گر قلابی !

نامه الکترونیک چاپ PDF

سوای از انحطاط اخلاقی رسانه ملی که این خبر را در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر نمود - که در جای خود به آن می پردازم - و جدای از صحت و سقم خبر که مورد انکار جدی است! حکایت یک فیلم چند ثانیه ای در مقابل زندان اوین است که دو خانم با صورت مات نشان داده می شوند و الباقی تفسیر و تحلیل یک فرد ناشناس است! اما برادران گمنام خیلی ناشیانه دروغ می گویند و خود را جا می زنند!

..................................با هم متن را بخوانیم

می نویسد: «امروز برای ملاقات با یکی از بستگان در بند رژیم به زندان اوین مراجعه نموده بودم که با صدای ماموری متوجه حضور مرتبطین محمد نوری زاد در دادسرای اوین شدم.»

* نکته * باید توجه داشت که درب ملاقات با دادسرای اوین در دو خیابان و با فاصله زیاد است! افراد به دادسرا احضار می شوند و ملاقات در درب ملاقاتی هاست!

در ادامه می نویسد: «از یکی از مامورین که به سبب تردد زیادم به آنجا من را می شناخت،علت احضار مرتبطین وی را پرسیدم که مامور دادسرا پس از پیگیری،احضار شدگان را همسر نوری زاد و به علت همکاری در ساخت فیلم زندانش بیان نمود.»

* نکته * جالب است دادسرا به وکیل و حتی خود متهم(که بنده باشم) جواب درست و درمان نمی دهد و مسئول شعبه دادگاه هم، هر سؤال ما را با نمی دانم پاسخ می گوید و مسئول دفتر دادگاه اتهام مرا به خودم هم نمی گوید،  اما برای این - به قول خودشان فتنه گر! - مامور می رود و پیگیری می کند و شناسایی می کند و علت احضار و اتهام و حسب و نسب و قباله و احتمالاً مهریه و شیربها و هم فیها خالدون حضرات را برای فتنه گر ما بیان می کند!!!  همه این خوش خدمتی ها را فقط و فقط به این دلیل انجام می دهد که حضرت آقای فتنه گر زیاد آنجا رفت و آمد داشته است! فکر بد نکنید!، آقای فتنه گر عزیز؛ سفارش ما را هم بفرمایید، ما هم کم فتنه گر نیستیم، کم هم آنجا نمی رویم، یک پایمان دادسراست، یکی دادگاه و پای سوممان اوین!!!

در ادامه باز می نویسد: «از آنجایی که همسر او را می شناختم،در جمع دنبالش بودم تا خدمت ایشان سلامی عرض کنم اما در کمال نا باوری دیدیم که دو نفر با نامهای خانم <<ش-الف>> و <<ص-ز>> به عنوان همسران محمد نوری زاد مراجعه کرده اند و از طرفی هیچکدام از آنها نیز آن شخصی که من می شناختم نبودند. به همین علت با عجله با موبایلم از هر دو نفر فیلم گرفتم تا به سبب آشنایتی که با خانم <<م>>همسر نوری زاد داشتم،واقعیت را پیگیری کنم و متوجه شوم.»

«فیلم را ببینید... http://fars.tv/videos/6814/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF

( * نکته * در این قسمت چند ثانیه فیلم مبهم پخش می شود که می توان هر روز در مقابل دادسرای اوین گرفت، به شرطی که مامور باشید و موبایلتان را نگیرند! البته زهرا کاظمی یک عکس در همانجا گرفت و به دیار باقی شتافت!!!)

درپایان می نویسد: «با کمی تامل برای مناظری که امروز دیدم و شما هم دیدید،نکته ای به نظرم رسید که برای آگاهی بیشتر دوستان بیان میکنم. با وجود افرادی مثل نوری زاد برای ادامه مسیر جنبش سبزمان احساس خطر کردم که مبادا مهاجرانی دومی را رژیم برایمان درست کند و هرزگی اش را به حساب همه مبارزین بگذارد. از طرفی نصیحتی دوستانه به خانم <<م>> همسر نوری زاد دارم که تا زمان بیشتر از دست نرفته است حساب خود را از این مرد دمدمی مزاج و هرزه جدا کند و برای جلوگیری از بدنامی تدبیری بیاندیش.»

* نکته ها *

احتمالاً در همان فیلم چند ثانیه ای شناسنامه را هم دیده و نام و شهرت و نام پدر و صد البته صفحه دوم را هم یواشکی دیدی زده است!  حیا کنید، دست از این خیمه شب بازی ها بردارید.

* با وقاحت هم می نویسد، چون همسر نوری زاد را می شناختم فیلم گرفتم که بروم  و لابد فتنه خانوادگی به پا کنم! رسانه ملی هم ذوق زده می شود و این اراجیف را منتشر می کند، حاج عزت خان مراقب باش فیلمت را نگیرند!

* دست آخر هم توصیه اخلاقی و نتیجه گیری می کند که همسر نوری زاد از او جدا شود!!!

* همه این ها جرم و قابل پیگرد است، اگر راست باشد - که نیست - تحقیق و تفحص در حریم خصوصی افراد حرام و جرم است " لا تجسسوا"

* انتشار این امور و قصد تخریب بنیاد خانواده حرام و جرم است!

* بر فرض محال، اگر راست باشد، فعل حرام و غیر قانونی وقوع نیافته و نمی توان متعرض نوری زاد شد! اما با انتشار دهندگان این امور باید با شدت برخورد کرد.

* من از همسر شجاع و مدبر نوری زاد می خواهم که با قاطعیت بر دهان یاوه گویان بکوبد و نگذارد این نامردان با حیثیت مومنین بازی کنند.

مهدی خزعلی

1390/9/26

افزودن نظر


Joomlart