چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آن روزها ما را خودی می دانستند !

نامه الکترونیک چاپ PDF

آن روزها ما را خودی می دانستند !(1376)

من که خیلی عوض شدم ! تو آسیاب سفید نکردم، در غم فراق بودم!

حاج آقا هم که زمین گیر شدند!

به گمانم مهدوی کنی زیر عبای یوزارسیف بوده، 14 سال پیش انگار عصاش لب گوره! اما حالا می گه 120 سال دیگه خدمت شماییم!

مصباح خوب مونده!

1390/9/23

افزودن نظر


Joomlart