پنجشنبه, 27 مهر 1396

دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا!

نامه الکترونیک چاپ PDF

چه شده است و چه دستی در کار است! برای امروز به سه جا احضار شده ام، در یک تاریخ از شعبه 26 دادگاه انقلاب برای جلسه رسیدگی 5 پرونده احضار شده ام و در همان تاریخ برای پرونده هفتم به شعبه چهارم بازپرسی به اتهام " اهانت به رهبری و تبلیغ علیه نظام و ..." نیز احضار شده ام! این همان شعبه است که اخیرا برای پرونده ششم به اتهام " اهانت به مقامات و مسئولین و تبلیغ علیه نظام و ..." احضار و با قرار آزاد شدم! و همزمان یک احضار دیگر هم دارم.

هنوز پرونده 500 صفحه ای نخست را نخوانده و منتظر رسیدن چهار پرونده دیگر بودم که پرونده ششم با اعلام جرم مدعی العموم (دادستان) تشکیل شد، هنوز مرکب قرار صادره پرونده ششم خشک نشده که پرونده هفتم تشکیل شد و سه احضار همزمان برای یک روز نوبر است، ما هم که اهل کرامت نیستیم که در آن واحد در سه جا باشیم و طی الارض هم ندانیم!  پس المهم والاهم کرده و با یک حساب دو دو تا چهارتا، یکی را انتخاب کردیم و برای دوتای دیگر راه کار قانونی پیدا کردیم، حال بپذیرند یا نه، باید دید که چه می شود!

از پرونده نخست تا هفتم، اتهامات توأمان " توهین به رهبری و مسئولین و تبلیغ علیه نظام " همواره و همیشه با من بوده و هست و خواهد بود! گمان من این است که با تعدد پرونده و قرار و وثیقه و کفالت و التزام، می خواهند مرا خسته کنند و این شایسته دستگاه قضا نیست! هر چند همه وکلا و حقوقدانان متفق القولند که در همه پرونده ها یک مصداق اهانت نمی توان یافت، اما بازپرس حاجی محمدی می گفت:" گاهی شان افراد آنقدر بالاست که یک نگاه تو می تواند مصداق اهانت باشد و یا حتی سکوت تو می تواند اهانت تلقی شود و ملاک تشخیص اهانت منم!!!"

با این وصف، سکوت من اگر اهانت تلقی شود، باید به تعداد آنات زندگی من پرونده تشکیل شود! وقتی در پرونده نخست انتقاد به زیادی گل های تریبون آستان قدس رضوی در مراسم سال نو 88 ( سال اصلاح الگوی مصرف) را اهانت به رهبری تلقی و تفهیم اتهام فرمودند! برای بقیه حساب با کرام الکاتبین است!

وقتی سومین احضار آمد به یاد این بیت افتادم که:

دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا           گاه می گوید پدر، گاهی پسر، گاهی رضا

علی ای حال امروز باید سه جا بروم، که صد البته فقط از عهده یکی بر می آیم و باید بقیه را به روزهای دیگر موکول کنند. البته که می  دانم و می دانید از کجا آب می خورد!

باز هم التماس دعا و خدا نگهدار

مهدی خزعلی

1390/9/21

افزودن نظر


Joomlart