پنجشنبه, 27 مهر 1396

حمله به پالیزدار روی تخت سی سی یو !

نامه الکترونیک چاپ PDF

ساعت 6 امشب عده ای معلوم الحال با هماهنگی برخی پرسنل بیمارستان مدرس، در سی سی یو به عباس پالیزدار حمله کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند!

خانم پالیز دار - که خود نیز بیمار است و تحت شیمی درمانی قرار دارد - با نگرانی و اضطراب به دفترم آمد، از محل حادثه می آمد و همراه خود فیلمی از عباس داشت، از دست عباس خون می ریخت و زمین سی سی یو پر از خون بود، فیلم لحظاتی بعد از حمله را نشان می داد!( این استرس ها برای هر دو خطرناک است)

نگهبان زندان بجای پرستارانِ بیمارستان، به عباس می رسید و او را روی تخت می گذاشت، خانم پالیزدار می گفت: " اگر نگهبانان زندان نبودند که این از خدا بی خبران او را می کشتند"

پالیزدار تماس گرفت و می گفت: " در اورژانس بیمارستان روی تختی بستری شدم که " مرحوم هدی صابر " بستری شده بود و اگر می خواهند مرا نیز چون او بکشند، اصلاً نمی خواهم در این بیمارستان بمانم، مرا به بیمارستان قبل یا زندان برگردانید!"

ماجرا از آن جا شروع شد، که هفته قبل عباس را به بهانه پزشکی قانونی از بیمارستان لاله که تحت درمان بود، خارج کردند و درمان را نیمه کاره رها کرده و او را به زندان بازگرداندند!

اما پس از چند روز با حمله و سکته مجدد قلبی بصورت اورژانس او را به سی سی یو ی بیمارستان مدرس ( نزدیکترین بیمارستان به اوین) منتقل کردند و این ماجرا پس از انتقال به بیمارستان اتفاق افتاد!

فراموش نکنیم که " هدی صابر" هم در اثر درگیری با کادر درمان دار فانی را وداع گفت!  تکرار این وقایع شبهه درگیری عمدی را تقویت می کند، خصوصاً اینکه درگیری برای بیمار قلبی خطرناک و می تواند به یک حمله و ایست قلبی منجر شود!

لازم به توضیح است که سه بار پزشکی قانونی گواهی بر عدم تحمل کیفر داده است.

1390/9/18

مهدی خزعلی

*** این عکس را دیشب از او گرفتم

افزودن نظر


Joomlart