چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آقام ابلفضل !

نامه الکترونیک چاپ PDF

ما هنوز اسمش را نمی شناسیم، تا چه رسد به رسمش!

راستش در سفر مشهد مقدس، مقاله ای با عنوان " فرهنگ جاده " تهیه کردم، همه نوشته های پشت کامیون و اتو بوس و مینی بوس و ... را جمع کردم، رتبه نخست نام " ابوالفضل " بود. بزرگترین بیمه " بیمه ابوالفضل " بود.

اما جالب بود که یک خطاط و خط نویس، حتی نام ابوالفضل را نمی داند!  تا چه رسد به رسم جوانمردی و آزادگی، وفاداری و صفای ابوالفضل!

این هم تصویری از سوژه ما

مهدی خزعلی

1390/9/16

افزودن نظر


Joomlart