سه شنبه, 26 تیر 1397

بررسی مقایسه ای اختلاس!

نامه الکترونیک چاپ PDF

این اختلاس (رقم ناچیز ،۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان!)
به اندازه کل ثروت حکومت پهلوی،
۶۰ برابر اتهامی که به خانواده هاشمی زده می شود،
۱۰۰،۰۰۰ برابر کل جرائم غلامحسین کرباسچی در دادگاه معروف اش،

۱.۵ برابر بزرگترین اختلاس تاریخ آمریکا،

و ۵۰۰۰ برابر بزرگترین دزدی دولتی در ده سال گذشته فرانسه است!
نکته جالب چیز دیگه اینه :
این رقم هنگفت تنها چیزی در حدود 3 درصد درآمد نفتی سالانه ایرانه!!
جــــالبه، نه؟!!
به نظر شما مابقی این درآمد کجا میره؟

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart