پنجشنبه, 03 خرداد 1397

سپاه ما را تجهیز می کرد و نیروی انتظامی دستگیر!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دستگیری جوانهای بی گناهی که گمان می کنند برای خدا و اسلام و انقلاب! به سفارت انگلیس حمله کرده اند، خیلی دردناک است، سیاست بی پدر و مادر همین است، صبح آنها را تجهیز کرده راهی میدان می کنیم ، شب آنها را از وسط معرکه جمع و راهی زندان می کنیم، این ها عروسک های خیمه شب بازی هستند، از خودشان اراده و حرکتی ندارند، اگر خوب بنگرید دستی فرو رفته در آنجا را خواهید دید، داد و فریاد و هوار و حرکتشان از جای دیگر است!  اما چه بدبختند این عروسک های خیمه شب بازی، آخر وقت آنها را دستگیر می کنند و راهی زندان! هر چند یک شب زندان می روند و آزاد می شوند و توجیه این است که برای حفظ نظام لازم است که شما خودسر باشید و یک شب تحمل حبس برای نظام که مهم نیست!

امروز پالیزدار از زندان تماس گرفت، شنیده بود که قرار دارم که خودم را در محکمه وجدان محاکمه کنم، گفت من هم حاضرم، از من هم بنویس، من هم فرمانده گردانی بودم که وسایل و تجهیزات از سپاه گرفته و در استانداری هماهنگ شدیم و به خیابان ولیعصر تهران برای برخورد با بی حجابی رفتیم، همان مانور موتورسواران " مرگ بر بی حجاب"! همان شعارهای " ماشاءالله ،حزب الله"،  به ما رنگ داده بودند که هرکس آستین کوتاه به تن داشت، دستش را رنگ کنیم! موهای بلند را قیچی می کردیم و اگر کسی لباس شیک و اتو دار به تن داشت، رنگی می شد، اگر سراپا سفید به تن داشت، سیاهش می کردیم، اگر کمترین جوابی به ما می داد، کتک می خورد!

اما ما را که سپاه تجهیز کرده بود و استانداری هماهنگ، نیروی انتظامی دستگیر کرد! وقتی می گفتیم: چرا بچه های بسیج و سپاه را گرفته اید؟ ما با هماهنگی آمدیم، می گفتند: بنا نبوده کسی را کتک بزنید!

می گفت: ما فرماندهان را نگرفتند و بچه های بسیج را یک شب نگه داشتند و فردا صبح آزاد شدند!

حال حکایت جماعت حمله کننده به سفارت است، امروز دستگیر می شوند و فردا آزاد! اما هزینه ای سنگین برای نظام بر جا می گذارند! اینها تیشه به ریشه نظام می زنند، اینها در پی نابودی ایران عزیز ما هستند، مراقب باشید، من دست اجانب و انگلیس را پشت این حرکات می بینم، برنده این حرکت احمقانه آمریکا و انگلیس اند!

مهدی خزعلی

90/9/9

افزودن نظر


Joomlart