چهارشنبه, 30 خرداد 1397

سپاس و قدردانی

نامه الکترونیک چاپ PDF

ماجرا تا غروب به درازا کشید، وقتی آمدم خبر ارتحال یکی از بستگان را شنیدم و برای عرض تسلیت راهی شدم، فردا تشییع جنازه است، خواستم از کسانی که برای کفالت اعلام آمادگی کرده بودند، تشکر کنم!

اولین نفر که دانشجوی دانشگاه تهران بود، بعد از چاق سلامتی گفت: " قبل از این تماس ها اگر یک جمله کوتاه بگذارید تا مردم را از نگرانی درآورید، مناسب تر است، می گفت: " همین جا که من هستم، 10، 12 نفر نگرانند و چشم انتظار!"

این چند سطر برای همه دوستانی که نگرانند، تحریر شد،

از همه دوستانی که تلفنی و یا حضوری اعلام کفالت کردند، سپاسگزارم..

تا فردا ، خدانگهدار

مهدی خزعلی

1390/9/6

افزودن نظر


Joomlart