جمعه, 31 فروردين 1397

لاریجانی: من این تخم شتر مرغ را با تمام سیاست عوض نمی کنم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوست اصولگرایی می گفت در دوران اصلاحات که محمدجواد لاریجانی را به بازی نمی گرفتند، به مزرعه شتر مرغش رفتم، حدود اربعه مزرعه به چهار جاده محدود می شد، که یکی جاده خراسان بود!

به او گفتم: " این دیگر یک ملک نیست، بخشی از خاک ایران است، شاید ملک محمد جواد خان از خیلی کشورهایی که با دولت فخیمه ارتباط دیپلماتیک دارند وسیعتر باشد، ای کاش دولت با امپراتوری معظم ایشان نیز تبادل سفیری می کرد، بزغاله ای می فرستاد و شترمرغی به حضور می پذیرفت!"

حاشیه نروم، دوست ما می گفت: " وقتی به حضور آقازاده رسیدم، در مزرعه شترمرغ مشغول پر کردن اوقات فراغت بود، به او گفتم چرا عالم سیاست را رها کرده ای و شتر مرغ بازی می کنی؟!"

در حالی که یک تخم شتر مرغ بزرگ در دست داشت گفت: " من این تخم شتر مرغ را با تمام سیاست عوض نمی کنم! "

حال نمی دانم چه شده است، چه بر سر تخم شتر مرغ آمده، که آقازاده پا به عرصه دنیای سیاست گذاشته است، مراقب باشید که این تخم لق را داخل شتر مرغ سیاست نکنند! یا سیاست شترمرغی پیشه نگیرد! شاید سیاست ما تخم شتر مرغی شده است!

باز هم از حضرات لاریجانی پوزش می طلبم و امیدوارم که این چند سطر خاطرشان را آزرده و مکدر نکرده باشد، باور بفرمایید اگر قلم قضاوت در دست شما نبود و شش پرونده با بیش از 12 اتهام چون شمشیر داموکلیس بالای سر من نبود، برای شما طنزپردازی می کردم تا قدری موجب انبساط خاطر مردم شود و شما هم در ثواب ادخال سرور شریک شوید، اما چه کنم که تحمل نقد را ندارید و اهل شوخی هم نیستید، می ترسم همه شوخی های ما را جدی بگیرید و  ......

مهدی خزعلی

1390/8/29

افزودن نظر


Joomlart