پنجشنبه, 31 خرداد 1397

نسخه حکیم رشتی !

نامه الکترونیک چاپ PDF

درپاسخ به سؤال شما مبنی براینکه طنزبرایتان خوب است یا بد؟
پاسخ:طنز جلای قلب است، حتماً روزی 6 بار استعمال شود، صبح - ظهر - شب، 5 دقیقه قبل از غذا و نیم ساعت بعد از غذا / البته حتماً خودتان را تکان دهید!
مردحسابی اصلاًخودت طنزی ! جوابت طنزاست، کلامت طنزاست و....
یک رشتی

................ پاسخ من:

باسلام و درود
نسخه شما را می پیچیم
فقط طریق استعمال را نفرمودید!ا
ما داروی خوراکی و تزریقی و شیاف و پماد و ضماد ...داریم
خوراکی ها قرص و کپسول و شربت و کپلت و ...دارند،

تزریقی هم عضلانی و وریدی دارد،

اما استعمال را بیشتر برای شیاف و اماله و تنقیه به کار می بریم،

شیاف هم - بسته به سوراخ دعا - بر دو قسم است، حال روشن فرمایید نسخه معظم له برای کدام سوراخ است، تا بندگان خدا سوراخ دعا را گم نکنند!

عزت زیاد ، لطف عالی مستدام

مهدی خزعلی

1390/8/26

افزودن نظر


Joomlart