چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آیت الله خزعلی خواستار آزادی و مرخصی زندانیان بیشتری در غدیر شد

نامه الکترونیک چاپ PDF

آیت الله خزعلی در تماسی تلفنی خواستار آزادی و مرخصی بیشتری برای زندانیان در آستانه غدیر شد، بهترین تبلیغ غدیر برای فرزند زندانی، دیدن پدردر جمع خانواده است.

امیدوارم بزودی شاهد آزادی اسیران دربند باشیم.

افزودن نظر


Joomlart