چهارشنبه, 30 خرداد 1397

آقای جنتی سر و مر و گنده است !

نامه الکترونیک چاپ PDF

طبق اخبار واصله تا همین امشب معظم له سر و مر گنده بوده و هیچ علایم بیماری - حتی سرماخوردگی - ندارد! دوستان با حلوا حلوا دهانتان را شیرین نکنید، او بوده و هست و خواهد بود و به تعبیر نماینده محترم دادستان در کیفر خواست من " انتظار مرگ جنتی توهم است! "

1390/8/22

افزودن نظر


Joomlart