دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

کوه پر برف

نامه الکترونیک چاپ PDF

کوه پر برف

کوه پر برف جهانی معناست      این همه شور بهاران را نیست

خیلی زود هنگام کوه های تهران سفید پوش شد، دیروز اولین کوه برفی امسال را با خانواده رفتم، کوه از همیشه شلوغ تر بود، گویا همه آمده بودند تا نزول رحمت را جشن بگیرند، امیدوارم بارش رحمت الهی مستدام باشد.

* برگ های سبز گردو کوچه باغ های درکه را فرش کرده بود، نمی دانم برای که فرش سبز گسترده بود، راهی سبز از کوچه باغ ها به سوی دوست، جای همه تان سبز، خصوصاً آن یار سبز قامتِ غایب از نظر!

* بر دیوار کوچه آشتی کنان، شعاری نوشته بودند، بخشی را رنگ کرده بودند، اما معلوم بود چه نوشته اند و با رنگ پاک نشده بود، این کوچه آشتی کنان، برای همه خاطره انگیز و دیدنی است.

* دخترم آنجا مشق عکاسی می کرد، در کنار دیوار سنگی ( البته بدون پنجره! ) عکسی گرفت، او این عکس را خیلی  دوست دارد، شاید یک عکس نمادین است برای او!

* باز هم می گویم، جای همه شما خالی بود و به قول کاکوی شیرازی " جای همه سبز"

مهدی خزعلی

20/8/1390

افزودن نظر


Joomlart