دوشنبه, 25 تیر 1397

نظام تا کجا سقوط کرده است؟

نامه الکترونیک چاپ PDF

پیمان عارف که نسبت به کسی که تازیانه ناروا و بیش از اندازه مقرر در تعزیر جاری کرده بود، اشکال حقوقی مطرح و شکایت کرده بود، امروز به اتهام " تبلیغ علیه نظام" در بند است!

نظام ما، خلاصه شده است به یک مامور اجرای احکام متخلف زندان اوین؟یعنی نظام ما تا اندازه یک مامور متخلف سقوط کرده و کوچک شده است؟ حاشا و کلا!

خیر، نظام یعنی ارکان حکومت،  یعنی نظام ارزشی و قانون اساسی، به هیچ فردی در هیچ جایگاهی خلاصه نمی شود و شهروند ساده ایرانی می تواند علیه بالاترین شخص نظام طرح دعوی نماید و شکایت به عدلیه برد،  بین یک شهروند عادی و رهبری در حضور در محکمه فرقی نیست،حتی قاضی باید هر دو را یکسان خطاب کند و احضاریه یکسان ارسال دارد. اگر  عنوان " آقای " قبل از نام می آورد، برای هر دو بیاورد، اگر با نام و نام خانوادگی خطاب می کند، برای هر دو چنین کند!  اگر با عنوان دکتر و مهندس و آیت الله خطاب می کند، برای هردو یکسان باشد!  این سیره علی ( علیه السلام ) است، خلاف آن سیره معاویه است، ما به دنبال رسم علی هستیم نه اسم علی و از رسم معاویه تبری می جوییم نه اسم معاویه!

جوانی را شلاق ناروا زده اید! حکم تعزیر داشته و بر او حد جاری کرده اید، حال شکایت می کند، حقش است، می تواند با صدای بلند - حتی ناسزا - نثارتان کند، طبق آیه شریفه " لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم" "خدا دوست نمي‏دارد كه كسي با گفتار زشت به عيب خلق صدا بلند كند مگر آنكه ظلمي به او رسيده باشد"

اینکه انتظار داشته باشید، خطا بکنید و مردم دم فرو بندند، دوره اش سر آمده است، اینکه با تهدید و ارعاب دهان ها را بدوزید، دیگر نمی شود، اینکه اخبار را در انحصار بگیرید و مردم را تحمیق کنید، دهه اش گذشته است! بدانید هر حرفی می زنید و هر رفتاری در زندان با زندانی می کنید، در معرض قضاوت مردم قرار خواهد گرفت، زندانی تکلیف دارد تا آنچه بر او رفته از خیر و شر بیان کند، هر کس چنین نکند در ظلم و خطای زندانبان شریک است.

امیدوارم هر چه زودتر پیمان را در کنار خانواده اش ببینیم و شاهد جاری شدن حد بر مامور متخلف باشیم!

1390/8/19  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart