چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اختلاط جنتی و مهدوی کنی!

نامه الکترونیک چاپ PDF

کنی:" احمد؛ یادته تو کشتی؟"

جنتی: " کشتی نوح رو میگی؟ "

کنی: " پ ن پ تایتانیکو می گم!"

* ارسالی دوستان،

تکراری است اما ذکر جنتی مکررش هم مفرح است

1390/08/14

* باز نشر به یاد محمد رضا مهدوی کنی *

افزودن نظر


Joomlart