جمعه, 04 خرداد 1397

غرفه روزنامه رسالت یا غرفه رهبری!

نامه الکترونیک چاپ PDF

غرفه روزنامه رسالت با بیلبوردی از تصویر رهبری تزیین شده بود!

در بدو ورود به غرفه روزنامه رسالت پرسیدم: " اینجا غرفه رهبری است؟ "

مسئول غرفه هیچ نگفت و برای فرار از سئوال دشوار من تعارف به نشستن کرد و مشغول پذیرایی شد!

راستش این پاچه خاری شاید برای رسالت سودی داشته باشد، اما برای نظام اسلامی ما جز ضرر چیزی ندارد! این که تمام دیوار غرفه یک روزنامه را با بیلبورد بَک لایت مسئولین تزیین کنید، اهانت به جامعه مطبوعات دنیاست، مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، چشم بینای ملت و ناظر ملت بر حکومت است، اگر مطبوعات بجای بزرگ کردن تیترهای انتقادی، تصویر مسئولین را بر در و دیوار بزنند، با زبان بی زبانی اعلان می کنند که ما جز فرمان مسئولین حرفی نداریم در واقع مطبوعه ای که بیلبورد رئیس جمهور را بر پشت بام خود نصب کند، اعلان تعطیلی کرده است!

نقش تصویر مسئول یک کشور به جای تصویر مطبوعات، یک فریاد انتقادی بزرگ است بر تعطیلی مطبوعات! در واقع طراح غرفه رسالت سر آنها کلاه گذاشته است و فریاد خاموشی  را با این تصویر جیغ زده است!

آقایان جناح حاکم؛ باز هم سرتان کلاه رفت! همین تصویر برای تبیین تعطیلی رسالتِ مطبوعات کافی است!

باز هم " رسالت " رسالتِ مطبوعات را زیر سئوال برد!

1390/8/9   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart