پنجشنبه, 31 خرداد 1397

پالیزدار به بخش جراحی قلب بیمارستان لاله منتقل شد

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیروز بعد از ظهر پالیزدار به بخش جراحی قلب بیمارستان لاله منتقل شد و امروز پس از آنژیوگرافی به بخش مراقبت های ویژه قلب (سی سی یو) منتقل شد.

اجرای احکام زندان، برای انتقال او به بیمارستان مطالبه یک چک سفید امضا از بستگان درجه اول او نمود!

هنگام اعزام به بیمارستان از او تعهد گرفته اند که مصاحبه نکند و او نیز از مصاحبه معذور است! این تعهد تا چه اندازه قانونی است، بماند!

در اتاق او در بیمارستان سه زندانبان گماشتند و دستبند و پابندی به تختش بستند! برای بیمار قلبی که استرس سم مهلک است،این شیوه برخورد بسیار خطرناک و مخل درمان و سلامتی اوست، امیدوارم که مسئولین قضایی با دقت نظر و با توجه به تامین های کافی که از پالیزدار دارند، نسبت به برخوردها تجدید نظر کنند!

ضمناً او را ملاقات ممنوع کرده اند و اجازه دیدار با بستگان را نمی دهند،این جملاتی است که نگهبان او در بیمارستان می گوید و اجازه ملاقات نمی دهد! او می گوید اگر اجازه ملاقات بدهم مرا توبیخ می کنند!

دیدار بستگان و فرزندان برای یک بیمار قلبی که در آستانه عمل جراحی قلب باز قرار دارد یک ضرورت انسانی و درمانی است!

1390/8/8    مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart