يكشنبه, 30 ارديبهشت 1397

پزشکی قانونی عدم تحمل کیفر پالیزدار را تایید کرد

نامه الکترونیک چاپ PDF

حاج عباس از زندان تماس گرفت، حال صحبت کردن نداشت، صدایش به زحمت شنیده می شد، هرچند اعتصاب غذا و روزه او را ضعیف کرده و از حال برده است، اما روحیه او قوی و عالی است، می گوید این راه مقدس است، جبهه که می رفتیم ما را از زیر قرآن رد می کردند، وقتی می خواستند بازداشتم کنند هم به یاد همان روزها از زیر قرآن عبورم دادند و به سنگر اوین آمدم. ما همان مبارزه که با صدام می کردیم با این مفسدان و مفت خوران خواهیم کرد.

با یک حساب سرانگشتی از 3،000،000،000،000 ریال سود قابل تحصیل توسط آقازادۀ آیت الله یزدی سخن می گفت! با توجه به سه هزار هکتار جنگل های طرح پجیم که با امضا و دستور آیت الله یزدی ( ریاست وقت قوه قضاییه) در اختیار آقازاده معظم له! ( که مسئول دفتر معظم له بود!) قرار گرفت، اگر فرض کنیم که به ازای هر متر مربع بهره برداری از این طرح  در سال فقط 10000 تومان (در روز فقط 27 تومان) عایدی داشته باشد،  خودتان محاسبه فرمایید به ازای  سی میلیون متر مربع می شود سه هزار میلیارد ریال، البته این وام نیست و برگشتی هم در کار نیست!

حال جالب است که آقازاده می فرمایند: " باید از حضرت آیت الله - که سایه شان از جنگل سنگین تر است - عذرخواهی کنی! بابت چه؟ بابت بیت المال که با دستور معظم له در اختیار آقازاده قرار گرفته است؟

جالب است بدانید این طرح آنقدر رسوایی در منطقه بار آورد که نماینده مجلس تهدید به افشاگری کرد و  آقازاده مجبور به انصراف از طرح شد.

بگذریم، می گفت: " برای بار سوم امروز پزشکی قانونی بر عدم تحمل کیفر رای داده است"  دیگر حجت تمام است و هر عارضه ای ایجاد شود با مسئولیت دستگاه قضایی است، شایسته است که همین فردا پالیزدار را آزاد کنند ( هر چند فردا هم دیر است) من اگر جای قاضی اجرای احکام بودم، امشب در منزل خوابم نمی برد، شاید همین امشب برای عباس اتفاقی بیافتد و من مسئول آن باشم.

امیدوارم فردا آزاد شود و خود را برای درمان و جراحی قلب باز آماده نماید.

1390/8/3   مهدی خزعلی

* این عکس دو سال و اندی پیش است که پالیزدار را با دستبند و پا بند به بیمارستان آورده بودند، در بیمارستان هم پایش را به تخت زنجیر می کردند!

افزودن نظر


Joomlart