يكشنبه, 03 تیر 1397

اعزام پالیزدار به بیمارستان امام خمینی و پزشکی قانونی

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز هفتمین روز اعتصاب غذای پالیزدار است، روز شنبه او را علی رغم دستور قاضی به جای پزشکی قانونی به بیمارستان امام خمینی اعزام کردند! و روز یک شنبه باز هم علی رغم دستور قاضی برای اعزام به پزشکی قانونی قبلی (کرج) که گواهی عدم تحمل کیفر را صادر کرده بود و پرونده پزشکی قبلی را در اختیار داشت، او را به شعبه جدیدی از پزشکی قانونی اعزام کردند که پرونده و سابقه ای از او نداشت، قرار شده است امروز سوابق او از پزشکی قانونی کرج ( متعلق به دوران بازداشت در زندان رجایی شهر) منتقل شود.

متاسفانه باید شخص دادستان در این مورد تصمیم بگیرد!  جای بسی تعجب است که چرا قضات ما این استقلال را ندارند که بر اساس قوانین و ضوابط تصمیم بگیرند و چون طفلان برای هر کار ساده و کوچکی باید از بالا دستور بگیرند! این اتلاف وقت برای سلامت پالیزدار مخاطره آمیز است و مسئولیت آن متوجه مقامات قضایی و زندانبانان می باشد!

امیدوارم هر چه زودتر شاهد آزادی حاج عباس پالیزدار باشیم. ان شاء الله

1390/8/2  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart