پنجشنبه, 03 خرداد 1397

قائد اعظم، رهبر انقلاب لیبی و رهبر جهان عرب هم رفت!

نامه الکترونیک چاپ PDF

اینها گوشه ای از عناوین دهان پر  کن قذافی بود، دیکتاتور دیوانه لیبی در توهمات خود داعیه رهبری عرب و مدیریت جهان را در سر می پروراند، او به زعم خود تا همین چندی پیش تظاهرات میلیونی طرفداران خود در میدان سبز لیبی را تدارک می دید و فریاد فداییان قائد اعظم از تلویزیون دولتی لیبی پخش می شد!

هر چند که در آخرین میتینگ میلیونی ( به ادعای او !) تلویزیون لیبی به جای "قائد اعظم" از " اخ القائد" استفاده کرد و او خود را تا برادر ملت پایین آورد!! اما دیگر کسی او را به برادری هم قبول نداشت، او که مردم را " موش" خوانده بود، چون موش از سوراخ بیرون کشیدند، این درسی بود برای همه دیکتاتورها که مردم را خس و خاشاک و بزغاله و گوساله و ... مپندارند!  چون دیری نمی پاید که مردم آنها را به برادری نپذیرند و با آنها همان معامله ای را بکنند که با خس و خاشاک و بزغاله و گوساله و ... می کنند!

درسی است برای همه دیکتاتورها که فریب متملقین و چاپلوسان را نخورند و به دست بوسی و پابوسی فداییان غره نشوند، اینها فدایی جیب قبله عالمند و در روزهای سخت، دیکتاتور را تنها می گذارند!

نمی دانم چرا تاریخ تکرار می شود و دیکتاتورها هرگز درس نمی گیرند! امیدوارم ما در ایران راهی کم هزینه تر برویم و اجازه دهیم تا اصلاحات عمیق صورت گیرد و مصلحین را دشمن ندانیم! این هم به نفع ملت است و هم به نفع جناح حاکم! کاری کنید که بتوانید در این مملکت زندگی کنید، ما هم به سهم خود تلاش خواهیم کرد که بجای حس کینه و انتقام، عقلانیت را ترویج کنیم!

دوستان جناح حاکم؛ این آخرین فرصت ها را غنیمت شمارید،  آخرین روزنه های امید برای اصلاح را نبندید، باور کنید که من خیر شما را می خواهم و صد البته خیر ملت هم در این روش است!

1390/7/29      مهدی خزعلی

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart